Sector Permesinan 2

Sector permesinan 2 digunakan oleh mahasiswa Polman Negeri Babel untuk mengenal dan mempraktekkan teknik permesinan yang meliputi:

  • Milling(19 unit) : Fehlman (4 unit), Aciera (4 unit), Ajax No 2A MKV (6 unit), Ajax No 00 (2 unit), Lagun (3 unit) 

  • Drilling/Bor(7 unit) : Meja (4 unit), Tiang (2 unit), dan radial (2 unit)
 

 

  • Hobbing(1 unit)

Hobbing

  • Shaping(4 unit)